スウェーデン語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Stimate Domn,
Bäste herrn,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Stimată Doamnă,
Bästa fru,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Stimate Domn/Doamnă,
Bästa herr eller fru,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Stimați Domni,
Bästa herrar,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
În atenția cui este interesat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Stimate Domnule Popescu,
Bäste herr Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Stimată Domnișoară Popescu,
Bästa fröken Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Dragă Andrei Popescu,
Bäste John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Jag skriver gällande er annons på ...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
仕事に応募する時
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
仕事に応募する時
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Punctele mele forte sunt...
Mina främsta styrkor är ...
自分の性格を説明する時
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Domeniul meu de bază este...
Mitt kompetensområde är ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
仕事に個人的な興味がある時
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
仕事に個人的な興味がある時
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Stăpânesc foarte bine...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Cunosc la nivel mediu...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Am...ani de experienţă în domeniul...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
ある分野での経験を説明する時
Sunt un utilizator experimentat de...
Jag är en erfaren användare av ...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Abilităţi de comunicare excelente.
Utmärkt kommunikationsförmåga
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Gândire deductivă.
God slutledningsförmåga
物事を素早く効率的に理解する能力
Gândire logică.
Logiskt tänkande
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Abilităţi analitice.
Analytisk förmåga
物事を詳細に評価する能力
Abilităţi interpersonale bune.
Bra samarbetsförmåga
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Abilităţi de negociere
Bra förhandlingsteknik
他社とうまく交渉できる能力
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Bra presentationsteknik
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
働きたい意思を改めて述べる時
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
推薦状を提供したいことを伝える時
Referinţele pot fi solicitate de la...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Cu stimă,
Med vänlig hälsning,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Cu sinceritate,
Med vänliga hälsningar,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Cu respect,
Vördsamt,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Toate cele bune,
Vänliga hälsningar,
インフォーマル(親しい取引先)