エスペラント語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Szanowny Panie,
Estimata sinjoro,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Szanowni Państwo,
Estimata sinjoro/sinjorino,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Szanowni Państwo,
Estimataj sinjoroj,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
Al kiu ĝi povas koncerni,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Szanowny Panie,
Estimata John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
仕事に応募する時
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
仕事に応募する時
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Mi ŝatus labori por vi, por...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Moje mocne strony to ...
Miaj fortoj estas...
自分の性格を説明する時
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mia areo de kompetenteco estas...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
仕事に個人的な興味がある時
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
仕事に個人的な興味がある時
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Mi havas bonegan komandon de...
流暢に話せる外国語を説明する時
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Mi havas mezan scion de...
流暢に話せる外国語を説明する時
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Mi havas... jarojn de sperto en...
ある分野での経験を説明する時
Biegle posługuję się programem/programami...
Mi estas sperta uzanto de...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Bonegaj komunikadaj kapabloj
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Rozumowanie dedukcyjne
Dedukta rezonado
物事を素早く効率的に理解する能力
Logiczne myślenie
Logika rezonado
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Zdolności analityczne
Analizaj kapabloj
物事を詳細に評価する能力
Zdolności interpersonalne
Bonaj interhomaj kapabloj
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Zdolności negocjacyjne
Negocadaj kapabloj
他社とうまく交渉できる能力
Umiejętność prezentacji
Prezentaj kapabloj
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
働きたい意思を改めて述べる時
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Vi trovos mian karierresumo kune.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Referencje na żądanie.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
推薦状を提供したいことを伝える時
Referencje na żądanie od ...
Vi povas akiri referencojn el...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Z wyrazami szacunku,
Altestime,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Z wyrazami szacunku,
Altestime,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Z poważaniem,
Altestime,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Pozdrawiam,
Ĉion bonan,
インフォーマル(親しい取引先)