フィンランド語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Hyvä Herra,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Hyvä Rouva,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Hyvä vastaanottaja,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Hyvät vastaanottajat,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
A quem possa interessar,
Hyvät vastaanottajat,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Hyvä herra Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hyvä rouva Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Hyvä neiti Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hyvä neiti / rouva Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Hyvä John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Kirjoitamme teille liittyen...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
仕事に応募する時
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
仕事に応募する時
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Meus pontos fortes são...
Vahvuuksiini kuuluvat...
自分の性格を説明する時
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Asiantuntemukseni keskittyy...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
仕事に個人的な興味がある時
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
仕事に個人的な興味がある時
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
流暢に話せる外国語を説明する時
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Minulla on hyvät perustaidot...
流暢に話せる外国語を説明する時
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
ある分野での経験を説明する時
Eu tenho experiência em /com ...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Excelente habilidade de comunicação
Erinomainen kyky kommunikoida
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Raciocínio dedutivo
Deduktiivinen ajattelu
物事を素早く効率的に理解する能力
Pensamento lógico
Looginen ajattelu
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Habilidades analíticas
Analyyttiset taidot
物事を詳細に評価する能力
Bom relacionamento interpessoal
Hyvät ihmissuhdetaidot
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Habilidades de negociação
Neuvottelukyvyt
他社とうまく交渉できる能力
Habilidades de comunicação
Esiintymistaidot
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
働きたい意思を改めて述べる時
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
推薦状を提供したいことを伝える時
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Suosituksia voi pyytää...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Estou disponível para entrevista em ..
Olen saatavilla haastatteluun...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Cordialmente,
Ystävällisin terveisin,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Atenciosamente,
Ystävällisin terveisin,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Com elevada estima,
Kunnioittavasti,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Lembranças,
Parhain terveisin,
インフォーマル(親しい取引先)