トルコ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Sayın Yetkililer,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
A quem possa interessar,
Yetkili makama / merciiye,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Sayın Ahmet Bey,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Sayın Dilek Hanım,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Sayın Melek Hanım,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Sayın Demet Hanım,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Sayın Alihan Erturan,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
仕事に応募する時
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
仕事に応募する時
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
... için sizinle çalışmak isterdim.
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Meus pontos fortes são...
Güçlü yanlarım ...
自分の性格を説明する時
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
仕事に個人的な興味がある時
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
仕事に個人的な興味がある時
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
母国語と、話せる外国語を説明する時
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
... diline son derece hakimimdir.
流暢に話せる外国語を説明する時
Eu tenho conhecimento intermediário de...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
流暢に話せる外国語を説明する時
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
ある分野での経験を説明する時
Eu tenho experiência em /com ...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Excelente habilidade de comunicação
Mükemmel iletişim becerisi
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Raciocínio dedutivo
Tümdengelim muhakemesi
物事を素早く効率的に理解する能力
Pensamento lógico
Mantıklı düşünebilme
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Habilidades analíticas
Analitik düşünce
物事を詳細に評価する能力
Bom relacionamento interpessoal
İyi kişilerarası ilişki becerisi
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Habilidades de negociação
Anlaşma becerisi
他社とうまく交渉できる能力
Habilidades de comunicação
Sunum becerisi
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
働きたい意思を改めて述べる時
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
推薦状を提供したいことを伝える時
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Estou disponível para entrevista em ..
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
面接に都合のいい時間を知らせる時
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Cordialmente,
Saygılarımla,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Atenciosamente,
Tüm içtenliğimle,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Com elevada estima,
Saygılarımla,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Lembranças,
Saygılar,
インフォーマル(親しい取引先)