エスペラント語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Estimata sinjoro,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Estimata sinjorino,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Estimata sinjoro/sinjorino,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Estimataj sinjoroj,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
A quem possa interessar,
Al kiu ĝi povas koncerni,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Estimata sinjoro Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Estimata John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
仕事に応募する時
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
仕事に応募する時
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Meus pontos fortes são...
Miaj fortoj estas...
自分の性格を説明する時
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Mia areo de kompetenteco estas...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
仕事に個人的な興味がある時
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
仕事に個人的な興味がある時
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Mi havas bonegan komandon de...
流暢に話せる外国語を説明する時
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Mi havas mezan scion de...
流暢に話せる外国語を説明する時
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Mi havas... jarojn de sperto en...
ある分野での経験を説明する時
Eu tenho experiência em /com ...
Mi estas sperta uzanto de...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Excelente habilidade de comunicação
Bonegaj komunikadaj kapabloj
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Raciocínio dedutivo
Dedukta rezonado
物事を素早く効率的に理解する能力
Pensamento lógico
Logika rezonado
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Habilidades analíticas
Analizaj kapabloj
物事を詳細に評価する能力
Bom relacionamento interpessoal
Bonaj interhomaj kapabloj
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Habilidades de negociação
Negocadaj kapabloj
他社とうまく交渉できる能力
Habilidades de comunicação
Prezentaj kapabloj
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
働きたい意思を改めて述べる時
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Vi trovos mian karierresumo kune.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
推薦状を提供したいことを伝える時
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Vi povas akiri referencojn el...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Estou disponível para entrevista em ..
Mi estas disponebla por intervjuo la...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Cordialmente,
Altestime,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Atenciosamente,
Altestime,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Com elevada estima,
Altestime,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Lembranças,
Ĉion bonan,
インフォーマル(親しい取引先)