スウェーデン語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Hyvä Herra,
Bäste herrn,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Hyvä Rouva,
Bästa fru,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Hyvä vastaanottaja,
Bästa herr eller fru,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Kirjoitamme teille liittyen...
Jag skriver gällande er annons på ...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
仕事に応募する時
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
仕事に応募する時
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Vahvuuksiini kuuluvat...
Mina främsta styrkor är ...
自分の性格を説明する時
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mitt kompetensområde är ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
仕事に個人的な興味がある時
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
仕事に個人的な興味がある時
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Minulla on hyvät perustaidot...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
ある分野での経験を説明する時
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Jag är en erfaren användare av ...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Erinomainen kyky kommunikoida
Utmärkt kommunikationsförmåga
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Deduktiivinen ajattelu
God slutledningsförmåga
物事を素早く効率的に理解する能力
Looginen ajattelu
Logiskt tänkande
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analyyttiset taidot
Analytisk förmåga
物事を詳細に評価する能力
Hyvät ihmissuhdetaidot
Bra samarbetsförmåga
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Neuvottelukyvyt
Bra förhandlingsteknik
他社とうまく交渉できる能力
Esiintymistaidot
Bra presentationsteknik
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
働きたい意思を改めて述べる時
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
推薦状を提供したいことを伝える時
Suosituksia voi pyytää...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Olen saatavilla haastatteluun...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Kunnioittavasti,
Vördsamt,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
インフォーマル(親しい取引先)