トルコ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Tisztelt Uram!
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Tisztelt Hölgyem!
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Sayın Yetkililer,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Yetkili makama / merciiye,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Tisztelt Smith Úr!
Sayın Ahmet Bey,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Sayın Dilek Hanım,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony!
Sayın Melek Hanım,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony!
Sayın Demet Hanım,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Kedves Smith John!
Sayın Alihan Erturan,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
仕事に応募する時
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
仕事に応募する時
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
... için sizinle çalışmak isterdim.
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Erősségeim ...
Güçlü yanlarım ...
自分の性格を説明する時
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Szakterületem a ....
Uzmanlık alanım dahilinde ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
仕事に個人的な興味がある時
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
仕事に個人的な興味がある時
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
母国語と、話せる外国語を説明する時
Magas szinten beszélek...
... diline son derece hakimimdir.
流暢に話せる外国語を説明する時
Középszinten beszélek....
İyi seviyede ... bilgim vardır.
流暢に話せる外国語を説明する時
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
ある分野での経験を説明する時
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Kiváló kommunikációs készség
Mükemmel iletişim becerisi
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Deduktív érvelés
Tümdengelim muhakemesi
物事を素早く効率的に理解する能力
Logikus gondolkodás
Mantıklı düşünebilme
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analitikus készségek
Analitik düşünce
物事を詳細に評価する能力
Jó interperszonális készség
İyi kişilerarası ilişki becerisi
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Jó tárgyalási készség
Anlaşma becerisi
他社とうまく交渉できる能力
Előadó készség/Prezentációs készség
Sunum becerisi
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
働きたい意思を改めて述べる時
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
推薦状を提供したいことを伝える時
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Számomra egy interjú megfelelne a ...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
面接に都合のいい時間を知らせる時
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Tisztelettel,
Saygılarımla,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Tisztelettel,
Tüm içtenliğimle,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Tisztelettel,
Saygılarımla,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Üdvözlettel,
Saygılar,
インフォーマル(親しい取引先)