チェコ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Tisztelt Uram!
Vážený pane,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Tisztelt Hölgyem!
Vážená paní,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Vážený pane / Vážená paní,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Dobrý den,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Všem zainteresovaným stranám,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Tisztelt Smith Úr!
Vážený pane Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Vážená paní Smithová,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony!
Vážená slečno Smithová,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony!
Vážená paní Smithová,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Kedves Smith John!
Milý Johne Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
仕事に応募する時
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
仕事に応募する時
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Erősségeim ...
Moje silné stránky jsou...
自分の性格を説明する時
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Szakterületem a ....
Moje oblast odborných znalostí je...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
仕事に個人的な興味がある時
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
仕事に個人的な興味がある時
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Magas szinten beszélek...
Mám výbornou znalost...
流暢に話せる外国語を説明する時
Középszinten beszélek....
Mám znalost...
流暢に話せる外国語を説明する時
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
ある分野での経験を説明する時
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Kiváló kommunikációs készség
Výborné komunikační schopnosti
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Deduktív érvelés
Dedukce
物事を素早く効率的に理解する能力
Logikus gondolkodás
Logické myšlení
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analitikus készségek
Analytické schopnosti
物事を詳細に評価する能力
Jó interperszonális készség
Dobré interpersonální schopnosti
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Jó tárgyalási készség
Vyjednávací schopnosti
他社とうまく交渉できる能力
Előadó készség/Prezentációs készség
Prezentační dovednosti
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
働きたい意思を改めて述べる時
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Můj životopis naleznete v příloze.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
推薦状を提供したいことを伝える時
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Ohledně referencí se obraťte na...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Tisztelettel,
S pozdravem,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Tisztelettel,
S pozdravem,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Tisztelettel,
S úctou,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Üdvözlettel,
Se srdečným pozdravem,
インフォーマル(親しい取引先)