スウェーデン語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Sayın Yetkili,
Bäste herrn,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Sayın Yetkili,
Bästa fru,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Sayın Yetkili,
Bästa herr eller fru,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Sayın Yetkililer,
Bästa herrar,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Yetkili makama / merciiye,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Sayın Ahmet Bey,
Bäste herr Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Sayın Dilek Hanım,
Bästa fru Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Sayın Melek Hanım,
Bästa fröken Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Sayın Demet Hanım,
Bästa fru Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Sayın Alihan Erturan,
Bäste John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Jag skriver gällande er annons på ...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
仕事に応募する時
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
仕事に応募する時
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
... için sizinle çalışmak isterdim.
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Güçlü yanlarım ...
Mina främsta styrkor är ...
自分の性格を説明する時
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mitt kompetensområde är ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
仕事に個人的な興味がある時
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
仕事に個人的な興味がある時
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
母国語と、話せる外国語を説明する時
... diline son derece hakimimdir.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
ある分野での経験を説明する時
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Jag är en erfaren användare av ...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Mükemmel iletişim becerisi
Utmärkt kommunikationsförmåga
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Tümdengelim muhakemesi
God slutledningsförmåga
物事を素早く効率的に理解する能力
Mantıklı düşünebilme
Logiskt tänkande
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analitik düşünce
Analytisk förmåga
物事を詳細に評価する能力
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Bra samarbetsförmåga
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Anlaşma becerisi
Bra förhandlingsteknik
他社とうまく交渉できる能力
Sunum becerisi
Bra presentationsteknik
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
働きたい意思を改めて述べる時
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
推薦状を提供したいことを伝える時
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Saygılarımla,
Med vänlig hälsning,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Tüm içtenliğimle,
Med vänliga hälsningar,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Saygılarımla,
Vördsamt,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Saygılar,
Vänliga hälsningar,
インフォーマル(親しい取引先)