トルコ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Vážený pane,
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Vážená paní,
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Vážený pane / Vážená paní,
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Dobrý den,
Sayın Yetkililer,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Všem zainteresovaným stranám,
Yetkili makama / merciiye,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Vážený pane Smith,
Sayın Ahmet Bey,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
Sayın Dilek Hanım,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Vážená slečno Smithová,
Sayın Melek Hanım,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
Sayın Demet Hanım,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Milý Johne Smith,
Sayın Alihan Erturan,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
仕事に応募する時
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
仕事に応募する時
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
... için sizinle çalışmak isterdim.
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Moje silné stránky jsou...
Güçlü yanlarım ...
自分の性格を説明する時
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Moje oblast odborných znalostí je...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
仕事に個人的な興味がある時
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
仕事に個人的な興味がある時
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
母国語と、話せる外国語を説明する時
Mám výbornou znalost...
... diline son derece hakimimdir.
流暢に話せる外国語を説明する時
Mám znalost...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
流暢に話せる外国語を説明する時
Mám... roky/let zkušeností z práce...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
ある分野での経験を説明する時
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Výborné komunikační schopnosti
Mükemmel iletişim becerisi
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Dedukce
Tümdengelim muhakemesi
物事を素早く効率的に理解する能力
Logické myšlení
Mantıklı düşünebilme
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analytické schopnosti
Analitik düşünce
物事を詳細に評価する能力
Dobré interpersonální schopnosti
İyi kişilerarası ilişki becerisi
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Vyjednávací schopnosti
Anlaşma becerisi
他社とうまく交渉できる能力
Prezentační dovednosti
Sunum becerisi
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
働きたい意思を改めて述べる時
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Můj životopis naleznete v příloze.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
推薦状を提供したいことを伝える時
Ohledně referencí se obraťte na...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Na pohovor se mohu dostavit dne...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
面接に都合のいい時間を知らせる時
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
S pozdravem,
Saygılarımla,
フォーマル(宛名が分らない場合)
S pozdravem,
Tüm içtenliğimle,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
S úctou,
Saygılarımla,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Se srdečným pozdravem,
Saygılar,
インフォーマル(親しい取引先)