エスペラント語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Vážený pane,
Estimata sinjoro,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
仕事に応募する時
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
仕事に応募する時
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Mi ŝatus labori por vi, por...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Moje silné stránky jsou...
Miaj fortoj estas...
自分の性格を説明する時
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Moje oblast odborných znalostí je...
Mia areo de kompetenteco estas...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
仕事に個人的な興味がある時
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
仕事に個人的な興味がある時
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Mám výbornou znalost...
Mi havas bonegan komandon de...
流暢に話せる外国語を説明する時
Mám znalost...
Mi havas mezan scion de...
流暢に話せる外国語を説明する時
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Mi havas... jarojn de sperto en...
ある分野での経験を説明する時
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Mi estas sperta uzanto de...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Výborné komunikační schopnosti
Bonegaj komunikadaj kapabloj
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Dedukce
Dedukta rezonado
物事を素早く効率的に理解する能力
Logické myšlení
Logika rezonado
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analytické schopnosti
Analizaj kapabloj
物事を詳細に評価する能力
Dobré interpersonální schopnosti
Bonaj interhomaj kapabloj
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Vyjednávací schopnosti
Negocadaj kapabloj
他社とうまく交渉できる能力
Prezentační dovednosti
Prezentaj kapabloj
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
働きたい意思を改めて述べる時
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Můj životopis naleznete v příloze.
Vi trovos mian karierresumo kune.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
推薦状を提供したいことを伝える時
Ohledně referencí se obraťte na...
Vi povas akiri referencojn el...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
S pozdravem,
Altestime,
フォーマル(宛名が分らない場合)
S pozdravem,
Altestime,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
S úctou,
Altestime,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
インフォーマル(親しい取引先)