ギリシャ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

เรียน คุณผู้ชาย
Αξιότιμε κύριε,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
เรียน คุณผู้หญิง
Αξιότιμη κυρία,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
เรียน ท่านทั้งหลาย
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
フォーマル(男性に宛てる場合)
เรียนคุณ สมิทธิ์
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
仕事に応募する時
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
仕事に応募する時
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
จุดแข็งของฉันคือ...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
自分の性格を説明する時
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Η ειδικότητά μου είναι...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
仕事に個人的な興味がある時
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
仕事に個人的な興味がある時
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
母国語と、話せる外国語を説明する時
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Είμαι άριστος γνώστης της...
流暢に話せる外国語を説明する時
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Έχω μια καλή γνώση της...
流暢に話せる外国語を説明する時
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
ある分野での経験を説明する時
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Επαγωγική λογική
物事を素早く効率的に理解する能力
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Λογική σκέψη
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
ทักษะในการวิเคราะห์
Αναλυτικές ικανότητες
物事を詳細に評価する能力
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Διαπραγματευτικές ικανότητες
他社とうまく交渉できる能力
ทักษะในการนำเสนอ
Ικανότητες παρουσίασης
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
働きたい意思を改めて述べる時
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
推薦状を提供したいことを伝える時
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
面接に都合のいい時間を知らせる時
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
ด้วยความเคารพ
Με εκτίμηση,
フォーマル(宛名が分らない場合)
ด้วยความเคารพ
Με εκτίμηση,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
ด้วยความเคารพ
Με εκτίμηση,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
ด้วยความเคารพ
Φιλικοί χαιρετισμοί,
インフォーマル(親しい取引先)