オランダ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

เรียน คุณผู้ชาย
Geachte heer
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
เรียน คุณผู้หญิง
Geachte mevrouw
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
เรียน ท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Geachte dames en heren
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
フォーマル(男性に宛てる場合)
เรียนคุณ สมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
仕事に応募する時
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Ik solliciteer naar de functie van ...
仕事に応募する時
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
จุดแข็งของฉันคือ...
Mijn sterke punten zijn ...
自分の性格を説明する時
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mijn vakgebied is ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
仕事に個人的な興味がある時
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
仕事に個人的な興味がある時
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
母国語と、話せる外国語を説明する時
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
流暢に話せる外国語を説明する時
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
流暢に話せる外国語を説明する時
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Ik heb ... jaren ervaring als ...
ある分野での経験を説明する時
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Ik beschik over goede kennis van ...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Uitstekende communicatieve vaardigheden
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Analytisch denkvermogen
物事を素早く効率的に理解する能力
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logisch denkvermogen
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
ทักษะในการวิเคราะห์
Analytische vaardigheden
物事を詳細に評価する能力
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Goede intermenselijke vaardigheden
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Onderhandelingsvaardigheden
他社とうまく交渉できる能力
ทักษะในการนำเสนอ
Presentatievaardigheden
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
働きたい意思を改めて述べる時
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
推薦状を提供したいことを伝える時
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
ด้วยความเคารพ
Met vriendelijke groet,
フォーマル(宛名が分らない場合)
ด้วยความเคารพ
Met vriendelijke groet,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
ด้วยความเคารพ
Hoogachtend,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
インフォーマル(親しい取引先)