ロシア語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Bästa herrar,
Уважаемые...
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
フォーマル(男性に宛てる場合)
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Bäste John Smith,
Уважаемый...
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Jag skriver gällande er annons på ...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
仕事に応募する時
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Прошу принять меня на должность...
仕事に応募する時
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mina främsta styrkor är ...
Мои сильные стороны:...
自分の性格を説明する時
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mitt kompetensområde är ...
Я специализируюсь на...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
仕事に個人的な興味がある時
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
仕事に個人的な興味がある時
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Мой родной язык..., я также говорю по...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Я отлично владею...
流暢に話せる外国語を説明する時
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Я свободно говорю по...
流暢に話せる外国語を説明する時
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
ある分野での経験を説明する時
Jag är en erfaren användare av ...
Я являюсь продвинутым пользователем...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Utmärkt kommunikationsförmåga
Отличные коммуникативные навыки
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
God slutledningsförmåga
Логическая аргументация
物事を素早く効率的に理解する能力
Logiskt tänkande
Логическое мышление
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analytisk förmåga
Аналитические способности
物事を詳細に評価する能力
Bra samarbetsförmåga
Высокие личностные качества
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Bra förhandlingsteknik
Переговорческие навыки
他社とうまく交渉できる能力
Bra presentationsteknik
Презентационные навыки
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
働きたい意思を改めて述べる時
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
推薦状を提供したいことを伝える時
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Я свободен...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Med vänlig hälsning,
С уважением...
フォーマル(宛名が分らない場合)
Med vänliga hälsningar,
С уважением ваш...
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Vördsamt,
С уважением ваш...
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Vänliga hälsningar,
С уважением...
インフォーマル(親しい取引先)