エスペラント語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Jag skriver gällande er annons på ...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Mi aludas al via reklamo en... de la....
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
仕事に応募する時
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
仕事に応募する時
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mina främsta styrkor är ...
Miaj fortoj estas...
自分の性格を説明する時
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mitt kompetensområde är ...
Mia areo de kompetenteco estas...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
仕事に個人的な興味がある時
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
仕事に個人的な興味がある時
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Mi havas bonegan komandon de...
流暢に話せる外国語を説明する時
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Mi havas mezan scion de...
流暢に話せる外国語を説明する時
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
ある分野での経験を説明する時
Jag är en erfaren användare av ...
Mi estas sperta uzanto de...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Utmärkt kommunikationsförmåga
Bonegaj komunikadaj kapabloj
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
God slutledningsförmåga
Dedukta rezonado
物事を素早く効率的に理解する能力
Logiskt tänkande
Logika rezonado
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analytisk förmåga
Analizaj kapabloj
物事を詳細に評価する能力
Bra samarbetsförmåga
Bonaj interhomaj kapabloj
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Bra förhandlingsteknik
Negocadaj kapabloj
他社とうまく交渉できる能力
Bra presentationsteknik
Prezentaj kapabloj
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
働きたい意思を改めて述べる時
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Vi trovos mian karierresumo kune.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
推薦状を提供したいことを伝える時
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Vi povas akiri referencojn el...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Med vänlig hälsning,
Altestime,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Vördsamt,
Altestime,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
インフォーマル(親しい取引先)