ルーマニア語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Geachte heer
Stimate Domn,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Geachte mevrouw
Stimată Doamnă,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Geachte heer, mevrouw
Stimate Domn/Doamnă,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Geachte dames en heren
Stimați Domni,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Geachte dames en heren
În atenția cui este interesat,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Geachte heer Jansen
Stimate Domnule Popescu,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Popescu,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Domnișoară Popescu,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Popescu,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Beste meneer Jansen
Dragă Andrei Popescu,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
仕事に応募する時
Ik solliciteer naar de functie van ...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
仕事に応募する時
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mijn sterke punten zijn ...
Punctele mele forte sunt...
自分の性格を説明する時
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mijn vakgebied is ...
Domeniul meu de bază este...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
仕事に個人的な興味がある時
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
仕事に個人的な興味がある時
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Stăpânesc foarte bine...
流暢に話せる外国語を説明する時
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Cunosc la nivel mediu...
流暢に話せる外国語を説明する時
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Am...ani de experienţă în domeniul...
ある分野での経験を説明する時
Ik beschik over goede kennis van ...
Sunt un utilizator experimentat de...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Abilităţi de comunicare excelente.
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Analytisch denkvermogen
Gândire deductivă.
物事を素早く効率的に理解する能力
Logisch denkvermogen
Gândire logică.
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analytische vaardigheden
Abilităţi analitice.
物事を詳細に評価する能力
Goede intermenselijke vaardigheden
Abilităţi interpersonale bune.
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Onderhandelingsvaardigheden
Abilităţi de negociere
他社とうまく交渉できる能力
Presentatievaardigheden
Abilităţi în adresarea către un public larg.
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
働きたい意思を改めて述べる時
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
推薦状を提供したいことを伝える時
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referinţele pot fi solicitate de la...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Met vriendelijke groet,
Cu stimă,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Met vriendelijke groet,
Cu sinceritate,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Hoogachtend,
Cu respect,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Met de beste groeten,
Toate cele bune,
インフォーマル(親しい取引先)