イタリア語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Geachte heer
Gentilissimo,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Geachte mevrouw
Gentilissima,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Geachte heer, mevrouw
Gentili Signore e Signori,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Geachte dames en heren
Alla cortese attenzione di ...,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Geachte dames en heren
A chi di competenza,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Geachte heer Jansen
Gentilissimo Sig. Rossi,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.na Verdi,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Rossi,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Beste meneer Jansen
Gentilissimo Bianchi,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
In risposta all'annuncio apparso ne...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
仕事に応募する時
Ik solliciteer naar de functie van ...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
仕事に応募する時
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mijn sterke punten zijn ...
I miei punti di forza sono...
自分の性格を説明する時
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mijn vakgebied is ...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
仕事に個人的な興味がある時
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
仕事に個人的な興味がある時
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
流暢に話せる外国語を説明する時
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Sto imparando...
流暢に話せる外国語を説明する時
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
ある分野での経験を説明する時
Ik beschik over goede kennis van ...
Sono un(') utente esperto/a di...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Eccellenti doti comunicative
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Analytisch denkvermogen
Capacità deduttive e di ragionamento
物事を素早く効率的に理解する能力
Logisch denkvermogen
Capacità logiche
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analytische vaardigheden
Capacità analitiche
物事を詳細に評価する能力
Goede intermenselijke vaardigheden
Ottime abilità interpersonali
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Onderhandelingsvaardigheden
Capacità di negoziazione
他社とうまく交渉できる能力
Presentatievaardigheden
Capacità di presentazione
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
働きたい意思を改めて述べる時
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
In allegato trova il mio cv.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
推薦状を提供したいことを伝える時
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Sono disponibile per un colloquio...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Met vriendelijke groet,
In fede,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Met vriendelijke groet,
Cordialmente,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Hoogachtend,
I miei più cordiali saluti,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Met de beste groeten,
Saluti
インフォーマル(親しい取引先)