トルコ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Estimata sinjoro,
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Estimata sinjorino,
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Estimataj sinjoroj,
Sayın Yetkililer,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Al kiu ĝi povas koncerni,
Yetkili makama / merciiye,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Dilek Hanım,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Melek Hanım,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Demet Hanım,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Estimata John Smith,
Sayın Alihan Erturan,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Mi aludas al via reklamo en... de la....
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
仕事に応募する時
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
仕事に応募する時
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mi ŝatus labori por vi, por...
... için sizinle çalışmak isterdim.
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Miaj fortoj estas...
Güçlü yanlarım ...
自分の性格を説明する時
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mia areo de kompetenteco estas...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
仕事に個人的な興味がある時
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
仕事に個人的な興味がある時
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
母国語と、話せる外国語を説明する時
Mi havas bonegan komandon de...
... diline son derece hakimimdir.
流暢に話せる外国語を説明する時
Mi havas mezan scion de...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
流暢に話せる外国語を説明する時
Mi havas... jarojn de sperto en...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
ある分野での経験を説明する時
Mi estas sperta uzanto de...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Mükemmel iletişim becerisi
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Dedukta rezonado
Tümdengelim muhakemesi
物事を素早く効率的に理解する能力
Logika rezonado
Mantıklı düşünebilme
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analizaj kapabloj
Analitik düşünce
物事を詳細に評価する能力
Bonaj interhomaj kapabloj
İyi kişilerarası ilişki becerisi
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Negocadaj kapabloj
Anlaşma becerisi
他社とうまく交渉できる能力
Prezentaj kapabloj
Sunum becerisi
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
働きたい意思を改めて述べる時
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Vi trovos mian karierresumo kune.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
推薦状を提供したいことを伝える時
Vi povas akiri referencojn el...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Mi estas disponebla por intervjuo la...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
面接に都合のいい時間を知らせる時
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Altestime,
Saygılarımla,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Altestime,
Tüm içtenliğimle,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Altestime,
Saygılarımla,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Ĉion bonan,
Saygılar,
インフォーマル(親しい取引先)