アラビア語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Estimata sinjoro,
سيدي المحترم،
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Estimata sinjorino,
سيدتي المحترمة،
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Estimata sinjoro/sinjorino,
سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة،
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Estimataj sinjoroj,
السادة المحترمون،
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Al kiu ĝi povas koncerni,
إلى مَنْ يَهمّه الأمرُ،
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Estimata sinjoro Smith,
عزيزي السيد رامي،
フォーマル(男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
عزيزتي السيدة رامي،
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
عزيزتي الآنسة نادية،
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
عزيزتي السيدة نادية،
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Estimata John Smith,
عزيزي أحمد رامي،
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
أودّ أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة... التي أعلنتم عنها في... بتاريخ...
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
أكتب ردا على إعلانكم المنشور على الانترنت بتاريخ...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Mi aludas al via reklamo en... de la....
أشير إلى إعلانكم المنشور في ... بتاريخ...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
قرأت إعلانكم حول طلب خبير .... في... عدد... بكثير من الاهتمام.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة كـ...
仕事に応募する時
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
أود أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة...
仕事に応募する時
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
أعمل حاليا لـ... وتنطوي مسؤولياتي على...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
أهتمَ بهذه الوظيفة بشكل خاص لأنّ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mi ŝatus labori por vi, por...
أودّ أن أعمل لديكم، من أجل...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Miaj fortoj estas...
نقاط قوّتي هي...
自分の性格を説明する時
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
أستطيع القول إن نقطة ضعفي \ نقاط ضعفي هي... ولكني أتطلع إلى تحسين مهاراتي في هذا الميدان \ هذه الميادين.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة لأنّ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
رغم أنه لا خبرة سابقة لديّ في...، فإني قد...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
تبدو مؤهلاتي المهنية \ مهاراتي مناسبة جدًّا لمتطلبات شركتكم
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
خلال الوقت الذي قضيته أعمل كـ... طورت من معارفي في...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mia areo de kompetenteco estas...
مجال خبرتي هو...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
خلال عملي كـ... تمكنت من تطوير مهاراتي في...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
حتى عندما أعمل بسرعة كبيرة فإني لا أهمل الدقة ولذلك فأنني سأكون الشخص المناسب لمتطلبات العمل كـ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
حتى عندما أكون واقعا تحت ضغط العمل فإني أستطيع أن أحافظ على جودة عالية في الآداء
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في هذه الوظيفة.
仕事に個人的な興味がある時
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
لديّ اهتمام مستمر بـ... وسأكون ممنونا لمنحي فرصة توسيع معارفي من خلال العمل معكم.
仕事に個人的な興味がある時
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
كما تستطيع أن ترى من خلال سيرتي الذاتي المرفقة مع هذه الرسالة، فإن خبرتي ومؤهلاتي تتناسب تماما ومتطلبات هذه الوظيفة.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
وظيفتي الحالية كـ... لـ... منحتني فرصة العمل في بيئة ذات ضغط شديد تعتمد على روح الفريق حيث يعتبر العمل مع الزملاء عن قُرب، جوهريًّا من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
بالإضافة إلى مسؤولياتي كـ... فإني قد اكتسبت أيضا... مهارات.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
لغتي الأم هي ... ولكني أستطيع أيضا أن أتكلم...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Mi havas bonegan komandon de...
أتقن بشكل ممتاز...
流暢に話せる外国語を説明する時
Mi havas mezan scion de...
لدي معرفة عملية بـ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Mi havas... jarojn de sperto en...
لديّ... سنوات خبرة في العمل....
ある分野での経験を説明する時
Mi estas sperta uzanto de...
لديّ خبرة في استعمال...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
أعتقد أني أملك مجموعة متوازنة من... و....
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Bonegaj komunikadaj kapabloj
مهارات تواصل ممتازة
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Dedukta rezonado
المنطق الاستنتاجي
物事を素早く効率的に理解する能力
Logika rezonado
التفكير المنطقي
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analizaj kapabloj
المهارات التحليلية
物事を詳細に評価する能力
Bonaj interhomaj kapabloj
مهارات شخصية جيدة
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Negocadaj kapabloj
مهارات التفاوض
他社とうまく交渉できる能力
Prezentaj kapabloj
مهارات التقديم
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
أنا متحمس للغاية وأتطلع قُدُماً إلى العمل المتنوع الذي ستتيحه لي الوظيفة في شركتكم.
働きたい意思を改めて述べる時
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
أعتبر المهام الجديدة \ هذه الوظيفة تحدّيا مغريا أتطلع للقيام به.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
سأكون ممنونا لو أتيحت لي فرصة مناقشة التفاصيل بشكل أدق معكم شخصيًّا
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Vi trovos mian karierresumo kune.
تجد مرفقا سيرتي الذاتية
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
أستطيع أن أقدم قائمة بأسماء الأشخاص المستعدين لكتابة رسائل توصية لي... إذا كان ذلك مطلوبا.
推薦状を提供したいことを伝える時
Vi povas akiri referencojn el...
يمكن العثور على قائمة بأسماء الأشخاص المستعدين للحديث عن تاريخي المهني وكفاءتي في...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Mi estas disponebla por intervjuo la...
أنا مستعد لإجراء مقابلة خلال هذه التواريخ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
شكرا لوقتكم ولاهتمامكم بمطلبي. أتطلع قُدُماً إلى فرصة الحديث بشكل شخصي حول أسباب اعتبار نفسي مناسبا لهذه الوظيفة. أرجو أن تتصلوا بي على...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Altestime,
مع أسمى عبارات الإخلاص،
フォーマル(宛名が分らない場合)
Altestime,
كل المودة،
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Altestime,
تقبلوا فائق عبارات الاحترام،
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Ĉion bonan,
تحياتي \ مودتي،
インフォーマル(親しい取引先)