ハンガリー語 |例文集 - ビジネス | アポイント

アポイント - アポイントの手配

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
フォーマル(丁寧)
Kiedy Panu odpowiada?
Mikor lenne jó Önnek?
フォーマル
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
フォーマル
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
フォーマル

アポイント - 面会日の延期

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
フォーマル(丁寧)
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
フォーマル
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
フォーマル
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
El kell halasztanom a találkozónkat .....
フォーマル
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
フォーマル
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
フォーマル(やや率直)
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
フォーマル(やや率直)

アポイント - アポイントのキャンセル

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
フォーマル
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
フォーマル
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
フォーマル
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
フォーマル