タイ語 |例文集 - ビジネス | 注文

注文 - 発注

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
フォーマル
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
フォーマル(丁寧)
Bir sipariş vermek istiyoruz.
เราต้องการสั่งของ
フォーマル
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
フォーマル
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
フォーマル
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
フォーマル
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
フォーマル
Sizden ... almaya niyetliyiz.
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
フォーマル
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
フォーマル
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
フォーマル

注文 - 確認

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
フォーマル
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
フォーマル(丁寧)
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
フォーマル(丁寧)
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
フォーマル
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
フォーマル(やや率直)
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
フォーマル
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
フォーマル
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
フォーマル
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
フォーマル(やや率直)
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
フォーマル
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
フォーマル(やや率直)
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
フォーマル(やや率直)

注文 - 注文を変更する

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
フォーマル
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
フォーマル
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
フォーマル
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
フォーマル
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
フォーマル

注文 - 取り消し

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
フォーマル(丁寧)
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
フォーマル(丁寧)
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
フォーマル
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
フォーマル
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
フォーマル
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
フォーマル
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
フォーマル(やや率直)
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
フォーマル(率直)
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
フォーマル(より率直)