スウェーデン語 |例文集 - ビジネス | 注文

注文 - 発注

Vi overveje et køb af...
Vi överväger att köpa ...
フォーマル
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
フォーマル(丁寧)
Vi vil gerne angive en ordre.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
フォーマル
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
フォーマル
Vedlagt vil du finde din ordre
Bifogat hittar ni vår beställning.
フォーマル
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
フォーマル
Vi angiver hermed en ordre på...
Vi lägger härmed in vår order på ...
フォーマル
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
フォーマル
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
フォーマル
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
フォーマル

注文 - 確認

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
フォーマル
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
フォーマル(丁寧)
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
フォーマル(丁寧)
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
フォーマル
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
フォーマル(やや率直)
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
フォーマル
Vi bekræfter hermed din ordre.
Vi bekräftar härmed din beställning.
フォーマル
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
フォーマル
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
フォーマル(やや率直)
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
フォーマル
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
フォーマル(やや率直)
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
フォーマル(やや率直)

注文 - 注文を変更する

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
フォーマル
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
フォーマル
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
フォーマル
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
フォーマル
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
フォーマル

注文 - 取り消し

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
フォーマル(丁寧)
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
フォーマル(丁寧)
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
フォーマル
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
フォーマル
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
フォーマル
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
フォーマル
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
フォーマル(やや率直)
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
フォーマル(率直)
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
フォーマル(より率直)