ルーマニア語 |例文集 - ビジネス | 予約

予約 - 予約

Je voudrais réserver...
Mi-ar plăcea să rezerv...
フォーマル
Je souhaiterais réserver...
Aş dori să rezerv...
フォーマル
Avez-vous des chambres libres ?
Aveţi cumva locuri libere pe...
フォーマル
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Aş dori să rezerv o cameră pe...
フォーマル
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Am dori să rezervăm una dintre sălile dvs. de conferinţă care asigură locuri pentru 100 de persoane.
フォーマル
Je voudrais réserver... au nom de...
Aş dori să rezerv...în numele...
フォーマル
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Avem de asemenea nevoie de echipamentul şi serviciile următoare:
フォーマル

予約 - 予約の変更

Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Există posibilitatea de a schimba data rezervării pentru...?
フォーマル
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Din păcate am o suprapunere în program în ziua în care am aranjat. Este posibil să rezerv camera pentru o altă dată?
フォーマル
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Ma tem că va trebui să vă rog să îmi mutaţi rezervarea de pe...pe...
フォーマル(丁寧)
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Aş dori să rezerv o cameră suplimentară unde se va servi prânzul după şedinţă.
フォーマル

予約 - 予約の取り消し

J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Mă tem că va trebui să anulez rezervarea din data de...deoarece...
フォーマル
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
Din cauza faptului că...,mă tem că va trebui să îmi anulez rezervarea.
フォーマル
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Din păcate mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala mică de conferinţe şi cină.
フォーマル
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Nu v-am putut contacta telefonic aşa că a trebuit să vă scriu pentru a vă anunţa că mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala de conferinţe. Îmi pare foarte rău pentru potenţialele neplăceri cauzate.
フォーマル