ギリシャ語 |例文集 - ビジネス | メール

メール - 書き出し

拝啓
・・・・様
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
フォーマルなメール(高い地位の人に宛てる場合)
拝啓
Αγαπητέ κύριε,
フォーマルなメール(宛名が分らない男性に出す場合)
拝啓 
Αγαπητή κυρία,
フォーマルなメール(宛名が分らない女性に出す場合)
拝啓
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
フォーマルなメール(宛名と性別が分らない場合)
拝啓 
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
フォーマルなメール(部署もしくは複数の人に宛てる場合)
関係者各位
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
フォーマルな文書(宛て名と性別がまったく分からない場合)
拝啓
・・・・様
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
フォーマルなメールで、男性に出す場合
拝啓
・・・・様
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
フォーマルなメールで、女性に出す場合
拝啓
・・・・様
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
フォーマルなメールで、独身の女性に出す場合
拝啓
・・・・様
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
フォーマルなメールで、結婚しているか分らない女性に出す場合
佐藤太郎様
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
カジュアルなメールで、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
佐藤太郎様
Αγαπητέ Ιωάννη,
あまり親しくない友達に宛てる場合
・・・・についてお知らせいたします。
Σας γράφουμε σχετικά με...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Σας γράφουμε αναφορικά με...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
・・・にさらに付け加えますと、
Σχετικά με...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Αναφορικά με,...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
・・・についてお伺いします。
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
正式なものではないメールで、個人から自身の会社に宛てて書く場合
・・・に代わって連絡しております。
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
フォーマル(代筆する場合)
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
フォーマル(丁寧な書き出し)

メール - 本文

・・・・していただけないでしょうか。
Θα ήταν δυνατόν...
フォーマル(依頼)
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Θα είχατε την καλοσύνη να...
フォーマル(依頼)
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
フォーマル(依頼)
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
フォーマル(丁寧な依頼)
・・・・していただければ幸いです。
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
フォーマル(丁寧な依頼)
・・・・を送っていただけますか。
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
フォーマル(依頼)
是非・・・・を購入したいと思います。
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
フォーマル(依頼)
・・・・は可能でしょうか?
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
フォーマル(依頼)
・・・・を紹介してください。
Μπορείτε να μου προτείνετε...
フォーマル(やや率直な依頼)
・・・・をお送りください。
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
フォーマル(やや率直な依頼)
至急・・・・してください。
Σας ζητείται επειγόντως να...
フォーマル(より率直な依頼)
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
フォーマル(依頼)会社を代表する場合
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
依頼(直接的に詳細を質問する場合)
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
フォーマルな問い合わせ(詳細を問い合わせる場合)
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
フォーマルな問い合わせ(やや率直)
・・・・することを目的としております。
Η πρόθεσή μας είναι να...
理念を表す文章
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
企業意思の決定を表す場合
大変申し訳ございませんが・・・・
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
フォーマル(どのプログラムから添付ファイルを開けばよいか示す時)
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
フォーマル(添付ファイルについての問題を報告する時)
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
フォーマル
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
フォーマル(ウェブサイトの宣伝をする時)

メール - 結びの言葉

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
フォーマル(丁寧)
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
フォーマル(丁寧)
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
フォーマル(丁寧)
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
フォーマル(丁寧)
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
フォーマル(丁寧)
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
フォーマル
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
フォーマル
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
フォーマル
お力添えいただきありがとうございます。
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
フォーマル
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
フォーマル(やや率直)
さらに情報が必要な場合は・・・・
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
フォーマル(やや率直)
誠にありがとうございました。
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
フォーマル(やや率直)
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
フォーマル(より率直)
お返事を楽しみに待っています。
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
カジュアル(丁寧)
敬具
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
フォーマル(宛名が分らない場合)
敬具
Μετά τιμής,
フォーマル(広く使われているもの)
敬白
Με εκτίμηση,
フォーマル(まれに使われるもの)
敬具
χαιρετισμούς,
カジュアル(親しい取引先に書く場合)
よろしくお願い致します。
θερμούς χαιρετισμούς
カジュアル(よくお世話になる取引先に書く場合)