ロシア語 |例文集 - ビジネス | メール

メール - 書き出し

Szanowny Panie Prezydencie,
Уважаемый г-н президент
フォーマルなメール(高い地位の人に宛てる場合)
Szanowny Panie,
Уважаемый г-н ...
フォーマルなメール(宛名が分らない男性に出す場合)
Drogi/Szanowny Pani,
Уважаемая госпожа...
フォーマルなメール(宛名が分らない女性に出す場合)
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
フォーマルなメール(宛名と性別が分らない場合)
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
フォーマルなメール(部署もしくは複数の人に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
フォーマルな文書(宛て名と性別がまったく分からない場合)
Szanowny Panie,
Уважаемый г-н Смидт
フォーマルなメールで、男性に出す場合
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマルなメールで、女性に出す場合
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマルなメールで、独身の女性に出す場合
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマルなメールで、結婚しているか分らない女性に出す場合
Szanowny Panie,
Уважаемый...
カジュアルなメールで、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
Drogi Tomaszu,
Дорогой Иван!
あまり親しくない友達に宛てる場合
Piszemy do Państwa w sprawie...
Пишем вам по поводу...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
Piszemy do Państwa w związku z...
Мы пишем в связи с ...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
W nawiązaniu do...
Ввиду...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
Nawiązując do...
В отношении...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
正式なものではないメールで、個人から自身の会社に宛てて書く場合
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Я пишу от лица..., чтобы...
フォーマル(代筆する場合)
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Ваша компания была рекомендована...
フォーマル(丁寧な書き出し)

メール - 本文

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Вы не против, если...
フォーマル(依頼)
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Будьте любезны...
フォーマル(依頼)
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Буду очень благодарен, если...
フォーマル(依頼)
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
フォーマル(丁寧な依頼)
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
フォーマル(丁寧な依頼)
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Не могли бы вы прислать мне...
フォーマル(依頼)
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Мы заинтересованы в получении...
フォーマル(依頼)
Chciałbym zapytać, czy...
Вынужден (с)просить вас...
フォーマル(依頼)
Czy mógłby mi Pan polecić...
Не могли бы вы посоветовать...
フォーマル(やや率直な依頼)
Prosiłbym o przesłanie mi...
Пришлите пожалуйста...
フォーマル(やや率直な依頼)
Proszę o pilne przesłanie mi...
Вам необходимо срочно...
フォーマル(より率直な依頼)
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Мы были бы признательны, если..
フォーマル(依頼)会社を代表する場合
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
依頼(直接的に詳細を質問する場合)
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
フォーマルな問い合わせ(詳細を問い合わせる場合)
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
フォーマルな問い合わせ(やや率直)
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Нашим намерением является...
理念を表す文章
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
企業意思の決定を表す場合
Z przykrością informujemy, że...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)
Załącznik jest w formacie...
Прикрепленный файл в формате...
フォーマル(どのプログラムから添付ファイルを開けばよいか示す時)
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
フォーマル(添付ファイルについての問題を報告する時)
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
フォーマル
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Больше информации см. на сайте...
フォーマル(ウェブサイトの宣伝をする時)

メール - 結びの言葉

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
フォーマル(丁寧)
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
フォーマル(丁寧)
Z góry dziękuję...
Заранее спасибо...
フォーマル(丁寧)
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
フォーマル(丁寧)
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
フォーマル(丁寧)
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
フォーマル
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
フォーマル
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
フォーマル
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Спасибо за помощь в этом деле.
フォーマル
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Я хотел бы обсудить это с вами
フォーマル(やや率直)
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Если вам необходимо больше информации...
フォーマル(やや率直)
Doceniamy Państwa pracę.
Мы ценим ваш вклад
フォーマル(やや率直)
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
フォーマル(より率直)
Czekam na Pana odpowiedź.
Надеюсь на скорый ответ
カジュアル(丁寧)
Z wyrazami szacunku,
С уважением...
フォーマル(宛名が分らない場合)
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
С уважением...
フォーマル(広く使われているもの)
Z poważaniem,
С уважением ваш...
フォーマル(まれに使われるもの)
Pozdrawiam serdecznie,
С уважением...
カジュアル(親しい取引先に書く場合)
Pozdrawiam,
С уважением...
カジュアル(よくお世話になる取引先に書く場合)