タイ語 |例文集 - ビジネス | メール

メール - 書き出し

Szanowny Panie Prezydencie,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
フォーマルなメール(高い地位の人に宛てる場合)
Szanowny Panie,
เรียน ท่านผู้ชาย
フォーマルなメール(宛名が分らない男性に出す場合)
Drogi/Szanowny Pani,
เรียน ท่านผู้หญิง
フォーマルなメール(宛名が分らない女性に出す場合)
Szanowni Państwo,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
フォーマルなメール(宛名と性別が分らない場合)
Szanowni Państwo,
ถึงท่านทั้งหลาย
フォーマルなメール(部署もしくは複数の人に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
フォーマルな文書(宛て名と性別がまったく分からない場合)
Szanowny Panie,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマルなメールで、男性に出す場合
Szanowna Pani,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
フォーマルなメールで、女性に出す場合
Szanowna Pani,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマルなメールで、独身の女性に出す場合
Szanowna Pani,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマルなメールで、結婚しているか分らない女性に出す場合
Szanowny Panie,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
カジュアルなメールで、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
Drogi Tomaszu,
เรียน จอห์น
あまり親しくない友達に宛てる場合
Piszemy do Państwa w sprawie...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
Piszemy do Państwa w związku z...
เราเขียนติดต่อกับ...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
W nawiązaniu do...
เนื่องมาจาก...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
Nawiązując do...
เขียนอ้างอิงถึง...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
正式なものではないメールで、個人から自身の会社に宛てて書く場合
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
フォーマル(代筆する場合)
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
フォーマル(丁寧な書き出し)

メール - 本文

Czy miałby Pan coś przeciwko...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
フォーマル(依頼)
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
คุณจะช่วยกรุณา...
フォーマル(依頼)
Byłbym zobowiązany, gdyby...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
フォーマル(依頼)
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
フォーマル(丁寧な依頼)
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
フォーマル(丁寧な依頼)
Czy mógłby mi Pan przesłać...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
フォーマル(依頼)
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
เราสนใจที่จะรับ...
フォーマル(依頼)
Chciałbym zapytać, czy...
ฉันต้องถามคุณว่า...
フォーマル(依頼)
Czy mógłby mi Pan polecić...
คุณช่วยแนะนำ...
フォーマル(やや率直な依頼)
Prosiłbym o przesłanie mi...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
フォーマル(やや率直な依頼)
Proszę o pilne przesłanie mi...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
フォーマル(より率直な依頼)
Będziemy wdzięczni, jeśli...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
フォーマル(依頼)会社を代表する場合
Jaka jest Pańska obecna cena za...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
依頼(直接的に詳細を質問する場合)
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
フォーマルな問い合わせ(詳細を問い合わせる場合)
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
フォーマルな問い合わせ(やや率直)
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
理念を表す文章
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
企業意思の決定を表す場合
Z przykrością informujemy, że...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)
Załącznik jest w formacie...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
フォーマル(どのプログラムから添付ファイルを開けばよいか示す時)
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
フォーマル(添付ファイルについての問題を報告する時)
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
フォーマル
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
フォーマル(ウェブサイトの宣伝をする時)

メール - 結びの言葉

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
フォーマル(丁寧)
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
フォーマル(丁寧)
Z góry dziękuję...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
フォーマル(丁寧)
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
フォーマル(丁寧)
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
フォーマル(丁寧)
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
フォーマル
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
フォーマル
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
フォーマル
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
フォーマル
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
フォーマル(やや率直)
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
フォーマル(やや率直)
Doceniamy Państwa pracę.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
フォーマル(やや率直)
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
フォーマル(より率直)
Czekam na Pana odpowiedź.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
カジュアル(丁寧)
Z wyrazami szacunku,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
フォーマル(宛名が分らない場合)
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
ด้วยความจริงใจ
フォーマル(広く使われているもの)
Z poważaniem,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
フォーマル(まれに使われるもの)
Pozdrawiam serdecznie,
ด้วยความเคารพ
カジュアル(親しい取引先に書く場合)
Pozdrawiam,
ด้วยความเคารพ
カジュアル(よくお世話になる取引先に書く場合)