タイ語 |例文集 - ビジネス | メール

メール - 書き出し

Vážený pane prezidente,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
フォーマルなメール(高い地位の人に宛てる場合)
Vážený pane,
เรียน ท่านผู้ชาย
フォーマルなメール(宛名が分らない男性に出す場合)
Vážená paní,
เรียน ท่านผู้หญิง
フォーマルなメール(宛名が分らない女性に出す場合)
Vážený pane / Vážená paní,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
フォーマルなメール(宛名と性別が分らない場合)
Dobrý den,
ถึงท่านทั้งหลาย
フォーマルなメール(部署もしくは複数の人に宛てる場合)
Všem zainteresovaným stranám,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
フォーマルな文書(宛て名と性別がまったく分からない場合)
Vážený pane Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマルなメールで、男性に出す場合
Vážená paní Smithová,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
フォーマルなメールで、女性に出す場合
Vážená slečno Smithová,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマルなメールで、独身の女性に出す場合
Vážená paní Smithová,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマルなメールで、結婚しているか分らない女性に出す場合
Milý Johne Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
カジュアルなメールで、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
Milý Johne,
เรียน จอห์น
あまり親しくない友達に宛てる場合
Obracíme se na vás ohledně...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
Píšeme vám ve spojitosti s...
เราเขียนติดต่อกับ...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
V návaznosti na...
เนื่องมาจาก...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
V návaznosti na...
เขียนอ้างอิงถึง...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
Píši vám, abych vás informoval o...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
正式なものではないメールで、個人から自身の会社に宛てて書く場合
Píši Vám jménem...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
フォーマル(代筆する場合)
Vaše společnost mi byla doporučena...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
フォーマル(丁寧な書き出し)

メール - 本文

Vadilo by Vám, kdyby...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
フォーマル(依頼)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
คุณจะช่วยกรุณา...
フォーマル(依頼)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
フォーマル(依頼)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
フォーマル(丁寧な依頼)
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
フォーマル(丁寧な依頼)
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
フォーマル(依頼)
Máme zájem o získání/obdržení...
เราสนใจที่จะรับ...
フォーマル(依頼)
Musím vás požádat, zda...
ฉันต้องถามคุณว่า...
フォーマル(依頼)
Mohl(a) byste doporučit...
คุณช่วยแนะนำ...
フォーマル(やや率直な依頼)
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
フォーマル(やや率直な依頼)
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
フォーマル(より率直な依頼)
Byli bychom vděční, kdyby...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
フォーマル(依頼)会社を代表する場合
Jaký je váš aktuální ceník pro...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
依頼(直接的に詳細を質問する場合)
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
フォーマルな問い合わせ(詳細を問い合わせる場合)
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
フォーマルな問い合わせ(やや率直)
Naším záměrem je, aby ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
理念を表す文章
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
企業意思の決定を表す場合
Je nám líto vás informovat, že...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)
Příloha je ve formátu...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
フォーマル(どのプログラムから添付ファイルを開けばよいか示す時)
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
フォーマル(添付ファイルについての問題を報告する時)
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
フォーマル
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
フォーマル(ウェブサイトの宣伝をする時)

メール - 結びの言葉

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
フォーマル(丁寧)
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
フォーマル(丁寧)
Děkuji Vám předem...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
フォーマル(丁寧)
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
フォーマル(丁寧)
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
フォーマル(丁寧)
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
フォーマル
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
フォーマル
Těším se na možnou spolupráci.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
フォーマル
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
フォーマル
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
フォーマル(やや率直)
Pokud budete potřebovat více informací...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
フォーマル(やや率直)
Vážíme si vaší práce.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
フォーマル(やや率直)
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
フォーマル(より率直)
Těším se na Vaší odpověď.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
カジュアル(丁寧)
S pozdravem,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
フォーマル(宛名が分らない場合)
Se srdečným pozdravem,
ด้วยความจริงใจ
フォーマル(広く使われているもの)
S úctou,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
フォーマル(まれに使われるもの)
Se srdečným pozdravem,
ด้วยความเคารพ
カジュアル(親しい取引先に書く場合)
S pozdravem, / Zdravím,
ด้วยความเคารพ
カジュアル(よくお世話になる取引先に書く場合)