ベトナム語 |例文集 - ビジネス | メール

メール - 書き出し

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kính gửi ngài Chủ tịch,
フォーマルなメール(高い地位の人に宛てる場合)
เรียน ท่านผู้ชาย
Thưa ông,
フォーマルなメール(宛名が分らない男性に出す場合)
เรียน ท่านผู้หญิง
Thưa bà,
フォーマルなメール(宛名が分らない女性に出す場合)
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Thưa ông/bà,
フォーマルなメール(宛名と性別が分らない場合)
ถึงท่านทั้งหลาย
Thưa các ông bà,
フォーマルなメール(部署もしくは複数の人に宛てる場合)
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Thưa ông/bà,
フォーマルな文書(宛て名と性別がまったく分からない場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
フォーマルなメールで、男性に出す場合
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
フォーマルなメールで、女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
フォーマルなメールで、独身の女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
フォーマルなメールで、結婚しているか分らない女性に出す場合
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
カジュアルなメールで、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
เรียน จอห์น
Gửi ông A,
あまり親しくない友達に宛てる場合
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
เราเขียนติดต่อกับ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
เนื่องมาจาก...
Liên quan tới việc/vấn đề...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
เขียนอ้างอิงถึง...
Về việc/vấn đề...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Tôi viết thư này để nói về...
正式なものではないメールで、個人から自身の会社に宛てて書く場合
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
フォーマル(代筆する場合)
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
フォーマル(丁寧な書き出し)

メール - 本文

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Liệu ông/bà có phiền...
フォーマル(依頼)
คุณจะช่วยกรุณา...
Không biết ông/bà có vui lòng...
フォーマル(依頼)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
フォーマル(依頼)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
フォーマル(丁寧な依頼)
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
フォーマル(丁寧な依頼)
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
フォーマル(依頼)
เราสนใจที่จะรับ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
フォーマル(依頼)
ฉันต้องถามคุณว่า...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
フォーマル(依頼)
คุณช่วยแนะนำ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
フォーマル(やや率直な依頼)
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ông/bà vui lòng gửi...
フォーマル(やや率直な依頼)
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
フォーマル(より率直な依頼)
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
フォーマル(依頼)会社を代表する場合
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
依頼(直接的に詳細を質問する場合)
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
フォーマルな問い合わせ(詳細を問い合わせる場合)
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
フォーマルな問い合わせ(やや率直)
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Chúng tôi dự định...
理念を表す文章
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
企業意思の決定を表す場合
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
フォーマル(どのプログラムから添付ファイルを開けばよいか示す時)
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
フォーマル(添付ファイルについての問題を報告する時)
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
フォーマル
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
フォーマル(ウェブサイトの宣伝をする時)

メール - 結びの言葉

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
フォーマル(丁寧)
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
フォーマル(丁寧)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Xin chân thành cảm ơn...
フォーマル(丁寧)
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
フォーマル(丁寧)
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
フォーマル(丁寧)
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
フォーマル
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
フォーマル
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
フォーマル(やや率直)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
フォーマル(やや率直)
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
フォーマル(やや率直)
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
フォーマル(より率直)
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
カジュアル(丁寧)
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Kính thư,
フォーマル(宛名が分らない場合)
ด้วยความจริงใจ
Kính thư,
フォーマル(広く使われているもの)
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Trân trọng,
フォーマル(まれに使われるもの)
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
カジュアル(親しい取引先に書く場合)
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
カジュアル(よくお世話になる取引先に書く場合)