ルーマニア語 |例文集 - ビジネス | メール

メール - 書き出し

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Stimate Domnule Preşedinte,
フォーマルなメール(高い地位の人に宛てる場合)
Αγαπητέ κύριε,
Stimate Domnule,
フォーマルなメール(宛名が分らない男性に出す場合)
Αγαπητή κυρία,
Stimată Doamnă,
フォーマルなメール(宛名が分らない女性に出す場合)
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Stimate Domnul/Doamnă,
フォーマルなメール(宛名と性別が分らない場合)
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Stimaţi Domni,
フォーマルなメール(部署もしくは複数の人に宛てる場合)
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
În atenţia cui este interesat,
フォーマルな文書(宛て名と性別がまったく分からない場合)
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Stimate Domnule Popescu,
フォーマルなメールで、男性に出す場合
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Stimată Doamnă Popescu,
フォーマルなメールで、女性に出す場合
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Stimată Domnişoară Ionescu,
フォーマルなメールで、独身の女性に出す場合
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Stimată Doamnă Popescu,
フォーマルなメールで、結婚しているか分らない女性に出す場合
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Dragă Andreea Popescu,
カジュアルなメールで、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
Αγαπητέ Ιωάννη,
Dragă Mihai,
あまり親しくない友達に宛てる場合
Σας γράφουμε σχετικά με...
Vă scriem cu privire la...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Vă scriem în legătură cu...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
Σχετικά με...
În legătură cu...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
Αναφορικά με,...
Referitor la...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
正式なものではないメールで、個人から自身の会社に宛てて書く場合
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Vă scriu în numele...
フォーマル(代筆する場合)
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
フォーマル(丁寧な書き出し)

メール - 本文

Θα ήταν δυνατόν...
V-ar deranja dacă...
フォーマル(依頼)
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Aţi fi atât de amabil încât să...
フォーマル(依頼)
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
V-aş fi profund îndatorat dacă...
フォーマル(依頼)
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
フォーマル(丁寧な依頼)
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
フォーマル(丁寧な依頼)
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
フォーマル(依頼)
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
フォーマル(依頼)
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Aş dori să ştiu dacă...
フォーマル(依頼)
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Îmi puteţi recomanda...
フォーマル(やや率直な依頼)
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
フォーマル(やや率直な依頼)
Σας ζητείται επειγόντως να...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
フォーマル(より率直な依頼)
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
V-am rămâne recunoscători dacă...
フォーマル(依頼)会社を代表する場合
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
依頼(直接的に詳細を質問する場合)
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
フォーマルな問い合わせ(詳細を問い合わせる場合)
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
フォーマルな問い合わせ(やや率直)
Η πρόθεσή μας είναι να...
Intenţia noastră este să...
理念を表す文章
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
企業意思の決定を表す場合
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Ataşamentul este în formatul...
フォーマル(どのプログラムから添付ファイルを開けばよいか示す時)
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
フォーマル(添付ファイルについての問題を報告する時)
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
フォーマル
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
フォーマル(ウェブサイトの宣伝をする時)

メール - 結びの言葉

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
フォーマル(丁寧)
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
フォーマル(丁寧)
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Vă mulţumesc anticipat...
フォーマル(丁寧)
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
フォーマル(丁寧)
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
フォーマル(丁寧)
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
フォーマル
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
フォーマル
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
フォーマル
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
フォーマル
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
フォーマル(やや率直)
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
フォーマル(やや率直)
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
フォーマル(やや率直)
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
フォーマル(より率直)
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
カジュアル(丁寧)
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Cu stimă,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Μετά τιμής,
Cu sinceritate,
フォーマル(広く使われているもの)
Με εκτίμηση,
Cu respect,
フォーマル(まれに使われるもの)
χαιρετισμούς,
Toate cele bune,
カジュアル(親しい取引先に書く場合)
θερμούς χαιρετισμούς
Cu bine,
カジュアル(よくお世話になる取引先に書く場合)