ポーランド語 |例文集 - ビジネス | ビジネス文書

ビジネス文書 - 住所

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
アメリカの住所のフォーマット:宛名、会社名、道の番号と名前、街の名前と州の省略記号、郵便番号
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
イギリスとアイルランドの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+ 道の名前、街の名前、国、郵便番号
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
カナダの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+ 道の名前、街の名前+州の省略記号+郵便番号
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
オーストラリアの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+道の名前、州の名前、街の名前+郵便番号
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
ニュージーランドの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+道の名前、郊外の番号、郵便局の番号、街の名前+郵便番号
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
日本の住所のフォーマット:郵便番号、県名、市町村名、地区名、番地、会社名、肩書き、宛名

ビジネス文書 - 書き出し

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Szanowny Panie Prezydencie,
重要な役職についている人に出す正式な手紙
เรียนท่าน
Szanowny Panie,
フォーマルな手紙で名前が分らない男性に宛てる場合
เรียนท่าน
Szanowna Pani,
フォーマルな手紙で、名前が分らない女性に宛てる場合
เรียนท่าน
Szanowni Państwo,
フォーマルな手紙で、名前と性別が分らない場合
เรียน ท่านทั้งหลาย
Szanowni Państwo,
フォーマルな手紙で、複数の人物に宛てる場合、もしくは部署に宛てる場合
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Szanowni Państwo,
フォーマルな手紙で、宛名が完全に分らない場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowny Panie,
フォーマルな手紙で、男性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
フォーマルな手紙で、女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
フォーマルな手紙で、独身の女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
フォーマルな手紙で、結婚しているか分らない女性に出す場合
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Szanowny Panie,
フォーマルではない手紙で、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
เรียน จอห์น
Drogi Tomaszu,
あまり親しくない友達に宛てる場合
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Piszemy do Państwa w sprawie...
フォーマルな手紙で、会社を代表して書く場合
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Piszemy do Państwa w związku z...
フォーマルな手紙で、会社を代表して書く場合
เพิ่มเข้ามาจาก...
W nawiązaniu do...
フォーマルな手紙で、以前の情報に何か付け加える場合
อ้างอิงมาจาก...
Nawiązując do...
フォーマルな手紙で、以前の情報に何か付け加える場合
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
正式なものではない手紙で、個人から自身の会社に宛てて書く場合
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
フォーマルなもので、代筆する場合
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
フォーマルなもので、丁寧な書き出し

ビジネス文書 - 本文

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
依頼
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
依頼
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
依頼
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
丁寧な依頼
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
丁寧な依頼
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Czy mógłby mi Pan przesłać...
依頼
เราสนใจที่จะได้รับ...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
依頼
ฉันต้องถามคุณว่า...
Chciałbym zapytać, czy...
依頼
คุณช่วยแนะนำ...
Czy mógłby mi Pan polecić...
依頼(やや率直)
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Prosiłbym o przesłanie mi...
依頼(やや率直)
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Proszę o pilne...
依頼(より率直)
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
依頼(会社を代表する場合)
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
依頼(詳細を質問する場合)
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
問い合わせ(詳細に問い合わせる場合)
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
問い合わせ(詳細に問い合わせる場合)
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
理念を表す文章
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
企業意思の決定を表す場合
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Z przykrością informujemy, że...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)

ビジネス文書 - 結びの表現

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
フォーマルな文書(丁寧)
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
フォーマルな文書(丁寧)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Z góry dziękuję...
フォーマルな文書(丁寧)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
フォーマルな文書(丁寧)
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
フォーマルな文書(丁寧)
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
フォーマル
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
フォーマル
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
フォーマル(やや率直)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
フォーマル(やや率直)
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Doceniamy Państwa pracę.
フォーマル(やや率直)
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
フォーマル(より率直)
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Czekam na Pana odpowiedź.
カジュアル
ด้วยความเคารพ
Z wyrazami szacunku,
フォーマル(宛名が分らない場合)
ขอแสดงความนับถือ
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
フォーマルな文書(広く使われている)
ด้วยความเคารพ
Z poważaniem,
フォーマルな文書(まれに使われる)
ด้วยความเคารพ
Pozdrawiam serdecznie,
親しい取引先に対して使う場合
ด้วยความนับถือ
Pozdrawiam,
頻繁に取引をする相手に使う場合