デンマーク語 |例文集 - ビジネス | 請求明細書

請求明細書 - 取引明細書

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
フォーマル
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
フォーマル
Proforma faktura bude poslána faxem.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
フォーマル
Splatné ihned po obdržení zboží.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
フォーマル(やや率直)
Celková splatná částka je...
Det totale beløb der skal betales er...
フォーマル(やや率直)
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
フォーマル(より率直)

請求明細書 - 催促状

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
フォーマル(丁寧)
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
フォーマル
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
フォーマル
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
フォーマル
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
フォーマル
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
フォーマル
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
フォーマル(率直)
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
フォーマル(率直)
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
フォーマル