エスペラント語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
テーマについて紹介するとき
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
主題を紹介する書き出し
Este cunoscut tuturor faptul că...
Estas konata fakto, ke...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
主題を紹介する一般的な書き出し
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Trecând din nou în revistă factorii...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
O temă recurentă in domeniul...este...
Daura temo en... estas...
メインテーマを紹介する時
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
自分の専門の重要性を強調する時
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Această lucrare explorează cauzele...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
調査の目的を表す文章
Autorii mai multor studii recente au propus...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Nia celo estas...
研究のおもな目的を表す時
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Prin definiție, ... înseamnă...
Per difino... signifas...
特定の言葉を定義する
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
特定の言葉を定義する
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Estas grave, havi certe la difino de...
特定の言葉を定義する
Termenul...se referă la...
La termino... rilatas al...
特定の言葉を定義する
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...este înțeles ca...
...estas kutime komprenita por signifi...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
定義の例を説明する前に使う言葉
Este important să accentuăm...
Gravas emfazi...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Atenţia noastră este acum asupra...
Nia fokuso estas sur...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Ceea ce vrem să spunem este...
Kion ni volas diri, estas ke...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
定義の基本を明確にする時
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Urmând..., experții au demonstrat că...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
主な仮説を述べる時
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
主な仮説を述べる時
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
主な仮説を述べる時
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
主な仮説を述べる時
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
主な仮説を述べる時
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時