ベトナム語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
テーマについて紹介するとき
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
主題を紹介する書き出し
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Wiele się mówi i pisze o...
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
主題を紹介する一般的な書き出し
Przyjęło się twierdzić, że...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Stałym tematem w...jest...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
メインテーマを紹介する時
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
自分の専門の重要性を強調する時
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Praca ta bada przyczyny...
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
調査の目的を表す文章
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Naszym celem jest...
Mục đích nghiên cứu là...
研究のおもな目的を表す時
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Z definicji... wynika...
... được định nghĩa là...
特定の言葉を定義する
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
特定の言葉を定義する
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
特定の言葉を定義する
Termin...odnosi się do...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
特定の言葉を定義する
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Według... , jest zdefiniowany jako...
Theo..., ... được định nghĩa là...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...jest powszechnie rozumiany jako...
... thường được hiểu là...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
定義の例を説明する前に使う言葉
Należy podkreślić,...
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Skupiając się na...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Mam na myśli, że...
Ý của người viết là...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
定義の基本を明確にする時
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
主な仮説を述べる時
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
主な仮説を述べる時
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
主な仮説を述べる時
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
主な仮説を述べる時
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
主な仮説を述べる時
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時