ポーランド語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
論文やエッセイの一般的な書き出し
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
テーマについて紹介するとき
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
主題を紹介する書き出し
... यह बात जाना-माना है.
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
よく知られている話題を主題として紹介するとき
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
Wiele się mówi i pisze o...
主題を紹介する一般的な書き出し
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
Przyjęło się twierdzić, że...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Stałym tematem w...jest...
メインテーマを紹介する時
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
自分の専門の重要性を強調する時
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Praca ta bada przyczyny...
調査の目的を表す文章
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
हमारा लक्ष्य है कि...
Naszym celem jest...
研究のおもな目的を表す時
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

... की परिभाषा है...
Z definicji... wynika...
特定の言葉を定義する
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
特定の言葉を定義する
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
特定の言葉を定義する
... का अर्थ है...
Termin...odnosi się do...
特定の言葉を定義する
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Według... , jest zdefiniowany jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... का साधारणतः अर्थ होता है...
...jest powszechnie rozumiany jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
定義の例を説明する前に使う言葉
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Należy podkreślić,...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
हमारा मूल विषय है...
Skupiając się na...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
हमारा मतलब है कि...
Mam na myśli, że...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
定義の基本を明確にする時
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
主な仮説を述べる時
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
主な仮説を述べる時
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
主な仮説を述べる時
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
主な仮説を述べる時
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
主な仮説を述べる時
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時