ベトナム語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
論文やエッセイの一般的な書き出し
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
テーマについて紹介するとき
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
主題を紹介する書き出し
... यह बात जाना-माना है.
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
主題を紹介する一般的な書き出し
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
メインテーマを紹介する時
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
自分の専門の重要性を強調する時
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
調査の目的を表す文章
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
हमारा लक्ष्य है कि...
Mục đích nghiên cứu là...
研究のおもな目的を表す時
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

... की परिभाषा है...
... được định nghĩa là...
特定の言葉を定義する
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
特定の言葉を定義する
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
特定の言葉を定義する
... का अर्थ है...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
特定の言葉を定義する
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Theo..., ... được định nghĩa là...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... का साधारणतः अर्थ होता है...
... thường được hiểu là...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
定義の例を説明する前に使う言葉
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
हमारा मूल विषय है...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
हमारा मतलब है कि...
Ý của người viết là...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
定義の基本を明確にする時
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
主な仮説を述べる時
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
主な仮説を述べる時
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
主な仮説を述べる時
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
主な仮説を述べる時
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
主な仮説を述べる時
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時