ベトナム語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
テーマについて紹介するとき
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
主題を紹介する書き出し
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
主題を紹介する一般的な書き出し
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
メインテーマを紹介する時
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
自分の専門の重要性を強調する時
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
調査の目的を表す文章
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Ο σκοπός μας είναι...
Mục đích nghiên cứu là...
研究のおもな目的を表す時
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Εξ ορισμού... σημαίνει...
... được định nghĩa là...
特定の言葉を定義する
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
特定の言葉を定義する
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
特定の言葉を定義する
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
特定の言葉を定義する
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Theo..., ... được định nghĩa là...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...είναι γενικά κατανοητό ως...
... thường được hiểu là...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
定義の例を説明する前に使う言葉
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Με αυτό εννοούμε ότι...
Ý của người viết là...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
定義の基本を明確にする時
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
主な仮説を述べる時
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
主な仮説を述べる時
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
主な仮説を述べる時
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
主な仮説を述べる時
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
主な仮説を述べる時
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時