トルコ語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
論文やエッセイの一般的な書き出し
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
テーマについて紹介するとき
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
主題を紹介する書き出し
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
主題を紹介する一般的な書き出し
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
メインテーマを紹介する時
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
自分の専門の重要性を強調する時
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
調査の目的を表す文章
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Ο σκοπός μας είναι...
Amacımız ...
研究のおもな目的を表す時
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Εξ ορισμού... σημαίνει...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
特定の言葉を定義する
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
特定の言葉を定義する
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
特定の言葉を定義する
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
特定の言葉を定義する
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
定義の例を説明する前に使う言葉
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Bizim odaklandığımız nokta ...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Με αυτό εννοούμε ότι...
Demek istediğimiz şu ki ...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Birçok farklı açıklama sunuldu.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
定義の基本を明確にする時
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
主な仮説を述べる時
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
主な仮説を述べる時
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
主な仮説を述べる時
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
主な仮説を述べる時
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
主な仮説を述べる時
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時