ルーマニア語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
テーマについて紹介するとき
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
主題を紹介する書き出し
Estas konata fakto, ke...
Este cunoscut tuturor faptul că...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
主題を紹介する一般的な書き出し
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Trecând din nou în revistă factorii...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Daura temo en... estas...
O temă recurentă in domeniul...este...
メインテーマを紹介する時
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
自分の専門の重要性を強調する時
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Această lucrare explorează cauzele...
調査の目的を表す文章
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Autorii mai multor studii recente au propus...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Nia celo estas...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
研究のおもな目的を表す時
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Per difino... signifas...
Prin definiție, ... înseamnă...
特定の言葉を定義する
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
特定の言葉を定義する
Estas grave, havi certe la difino de...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
特定の言葉を定義する
La termino... rilatas al...
Termenul...se referă la...
特定の言葉を定義する
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...estas kutime komprenita por signifi...
...este înțeles ca...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
定義の例を説明する前に使う言葉
Gravas emfazi...
Este important să accentuăm...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Nia fokuso estas sur...
Atenţia noastră este acum asupra...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Kion ni volas diri, estas ke...
Ceea ce vrem să spunem este...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
定義の基本を明確にする時
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Urmând..., experții au demonstrat că...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
主な仮説を述べる時
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
主な仮説を述べる時
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
主な仮説を述べる時
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
主な仮説を述べる時
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
主な仮説を述べる時
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時