ハンガリー語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
テーマについて紹介するとき
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
主題を紹介する書き出し
Estas konata fakto, ke...
Közismert tény, miszerint...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Rengeteg anyag szól arról...
主題を紹介する一般的な書き出し
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Utána áttekintjük a tényezőket...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Daura temo en... estas...
A...egy állandó téma a ...-ban.
メインテーマを紹介する時
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
自分の専門の重要性を強調する時
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
調査の目的を表す文章
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Nia celo estas...
A célunk, hogy...
研究のおもな目的を表す時
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Per difino... signifas...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
特定の言葉を定義する
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
特定の言葉を定義する
Estas grave, havi certe la difino de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
特定の言葉を定義する
La termino... rilatas al...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
特定の言葉を定義する
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...estas kutime komprenita por signifi...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
定義の例を説明する前に使う言葉
Gravas emfazi...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Nia fokuso estas sur...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Kion ni volas diri, estas ke...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
定義の基本を明確にする時
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
主な仮説を述べる時
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
主な仮説を述べる時
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
主な仮説を述べる時
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
主な仮説を述べる時
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
主な仮説を述べる時
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時