フィンランド語 |例文集 - アカデミック | グラフ、画像、図表

目次 | 書き出し | 本文 | 統計 | グラフ、画像、図表 | 結び | 引用 | 略称

グラフ、画像、図表 - 説明

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
グラフの傾向を解説する時
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
グラフの傾向を解説する時
图表显示在...水平下保持稳定
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
グラフが横ばいになっているのを解説する時
图片中包含...
Tässä kuvassa näkyy...
画像を説明する時
该图表显示,...至...期间,...比...多
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
図表の情報を説明する時

グラフ、画像、図表 - 解説

图表表明...,因此得出...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
図表をより深く解釈し説明する時
图表的变化表明...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
グラフをより深く解析し説明する時
图中有明确的分布模式,这意味着...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
グラフをより深く解析し説明する時
因此,该图表可以用来预测...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
グラフの今後の傾向を予測する時
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
グラフを複数の視点から説明する時

グラフ、画像、図表 - 説明文

数字...代表...
Kaavio ... edustaa...
図表の後にくる文
数字...表示...
Kuva ... näyttää...
図表の後にくる文
示图...表示...
Kaavio ... tarkastelee...
図表の後にくる文
示图...描绘...
Kaavio ... esittää...
図表の後にくる文