オランダ語 |例文集 - アカデミック | グラフ、画像、図表

目次 | 書き出し | 本文 | 統計 | グラフ、画像、図表 | 結び | 引用 | 略称

グラフ、画像、図表 - 説明

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
グラフの傾向を解説する時
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
グラフの傾向を解説する時
图表显示在...水平下保持稳定
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
グラフが横ばいになっているのを解説する時
图片中包含...
De afbeelding bevat ...
画像を説明する時
该图表显示,...至...期间,...比...多
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
図表の情報を説明する時

グラフ、画像、図表 - 解説

图表表明...,因此得出...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
図表をより深く解釈し説明する時
图表的变化表明...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
グラフをより深く解析し説明する時
图中有明确的分布模式,这意味着...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
グラフをより深く解析し説明する時
因此,该图表可以用来预测...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
グラフの今後の傾向を予測する時
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
グラフを複数の視点から説明する時

グラフ、画像、図表 - 説明文

数字...代表...
Afbeelding ... geeft ... weer.
図表の後にくる文
数字...表示...
Afbeelding ... toont ...
図表の後にくる文
示图...表示...
Diagram ... onderzoekt ...
図表の後にくる文
示图...描绘...
Diagram ... beschrijft ...
図表の後にくる文