How to write a CV in オランダ語

"thereupon"の英語-オランダ語辞書

 

"thereupon"のオランダ語 翻訳

結果: 1-5 の 5

thereupon {副詞}

thereupon {} (同様に: thereafter, then, next)

daarop {}
探している翻訳を見つかることできないですか? bab.laチームにお知らせください自分の翻訳をインプットもできます
 

使用されている例

オランダ語での"thereupon"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Thereupon, other channels lodged complaints and the Court, unfortunately, held that we were wrong.

Andere omroepen hebben daar klacht tegen ingediend en het Hof heeft ons helaas niet in het gelijk gesteld.

Thereupon the Commission presented an amended proposal which incorporated most of Parliament amendments.

De Commissie diende vervolgens een gewijzigd voorstel in waarin de meeste amendementen van het Parlement waren verwerkt.

We thereupon refrained from tabling an amendment that also refers to problems in regard to the Socialist Group.

Wij hebben er toen van afgezien een amendement in te dienen dat over de problemen van de socialistische fractie zou gaan.

To protect exporters from direct harm, we thereupon began by prolonging the validity of export licences to Russia by 60 days.

Om de exporteurs te behoeden voor directe schade, hebben we toen eerst de geldigheidsduur van de exportvergunningen naar Rusland met 60 dagen verlengd.
 

英語-オランダ語の翻訳を新しく提案する

最近のオランダ語の流行語をご存知ですか?ある特定の分野の英語やオランダ語の専門用語をご存知ですか?英語-オランダ語辞書に追加してみてください。新たなオランダ語の翻訳を下のボックスに入力すると追加されます。

英語英語

ユーザーによる最新の単語提案: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

類義語

他の解釈については、英語-日本語辞書にクリックしてください。