Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

"bouwmateriaal"のオランダ語-英語辞書

 

"bouwmateriaal"の英語 翻訳

結果: 1-6 の 6

bouwmateriaal {名詞}

bouwmateriaal {het} []

building material {名詞} []

Mijnheer de Voorzitter, geachte commissaris, dames en heren, hout is een hernieuwbare grondstof, een bouwmateriaal met toekomst.

Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, wood is a renewable material, a construction material with a future.

Wij moeten hierover ook discussiëren, omdat hout tenslotte niet alleen een grondstof en bouwmateriaal is, maar ook een belangrijke rol zal gaan spelen in de biotechnologie.

This is something we also need to discuss because wood is, after all, not just a raw material and a construction material, but it will also be highly important in future through biotechnology.
探している翻訳を見つかることできないですか? bab.laチームにお知らせください自分の翻訳をインプットもできます
 

使用されている例

英語での"bouwmateriaal"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Planten en organismen die schelpen maken, koraal, beschouwen het als bouwmateriaal.

Plants and organisms that make shells, coral, think of it as a building block.

Hout heeft zich ontwikkeld tot een wezenlijk element als bouwmateriaal, grondstof, maar ook als energiedrager.

Wood has become a basic element as a raw material, a work material and also as a source of energy.

Dit verhindert niet dat dergelijk afval wordt hergebruikt voor een nuttig doel, bijvoorbeeld in bouwmateriaal.

This does not prevent such waste being reused for a beneficial purpose, for instance in construction materials.

Mensen hergebruiken het als bouwmateriaal voor hun huis.

People reuse it for a slab for their home.
 

新しいオランダ語の翻訳を提案してください

オランダ語-英語翻訳で探している単語が見つかりませんか?特定の専門用語を知っていますか?オランダ語-英語翻訳でその言葉を共有しませんか。オランダ語-英語辞書に以下から翻訳を追加して下さい。

オランダ語オランダ語

ユーザーによる最新の単語提案: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

類義語

他の解釈については、英語-日本語 bab.la辞書にクリックしてください。